• Home

Alle berichten (31)

De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte op de Hazeslinger opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur) hebben de gemeente begin 2018 gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger in Breukelen planologisch mogelijk te maken. De gemeente heeft toen aangegeven bereid te zijn verder te praten over de uitwerking van deze plannen.
Deze plannen passen binnen het eerder door de gemeente vastgestelde ontwikkelvariant G.

De afgelopen tijd heeft de gemeente vragen gekregen over de inhoud van ontwikkelvariant G. De ontwikkelvariant G en de eerder gemaakte varianten zijn zonder bewoners erbij te betrekken vastgesteld. Ook zijn deze varianten geheim verklaard. Er zijn meerdere redenen waarom de stukken die tot deze varianten hebben geleid geheim zijn.

donderdag, 11 oktober 2018

Status Aalberts Ontwikkeling

De gemeente is op dit moment in de afrondende fase van onderhandelingen met Aalberts Ontwikkeling. Is de gemeente op tijd met Aalberts Ontwikkeling akkoord? Dan presenteert Aalberts Ontwikkeling op 29 oktober ook hun plannen.

Het parochiebestuur heeft aangegeven binnen haar eigen gemeenschap meer tijd nodig te hebben voor afstemming van hun plannen. Het is nog niet bekend wanneer het parochiebestuur zover is.

Met de komst van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zijn er diverse wissels van wethouders.

Dit betekent voor de gebiedsontwikkeling Hazeslinger concreet een nieuwe projectwethouder. Linda van Dort neemt het stokje over van Franko Zivkovic-Laurenta.

Dinsdag 15 mei is het raadsvoorstel tot loslaten van 30% sociale woningbouw in het kerkgebouw besproken.

Het merendeel van de raadsfracties wilde niet instemmen met het splitsen van de plannen. Het voorstel is teruggenomen. Er vindt eerst verder overleg met het kerkbestuur en de omwonenden plaats.

Pagina 4 van 6