• Home

Alle berichten (31)

vrijdag, 04 mei 2018

Inloopmomenten zijn later

De eerder aangekondigde inloopmomenten voor eind april zijn uitgesteld en wachten op meer duidelijkheid rondom de planontwikkeling van Aalberts Ontwikkeling. Rondom de ontwikkeling van herbestemming van het kerkgebouw is wel meer nieuws. Lees hiervoor voorgaande bericht.

Het parochiebestuur heeft de gemeente gevraagd het beleidsuitgangspunt van realisatie van 30% sociale woningbouw bij ruimtelijke ontwikkelingen los te laten voor de herbestemming van het kerkgebouw. Zij rekenen nu met een model van realisatie van maximaal 14 woningen in het kerkgebouw in de vrije markt sector.

De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur) hebben de gemeente gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger in Breukelen planologisch mogelijk te maken.

donderdag, 08 maart 2018

Plannen van het parochiebestuur

Wat houden de plannen van het parochiebestuur in?
Het aantal bezoekers aan de kerk is enorm teruggelopen. Het kerkgebouw is daarom te groot geworden. Het kerkbestuur wil op zoek naar een koper voor de kerk die kan garanderen dat het dorpsgezicht, waar de kerk een belangrijk onderdeel van is, niet verandert.

donderdag, 08 maart 2018

Herinrichting parkeerterrein

Wat houden de plannen van het parkeerterrein in?
Het is nodig om  het parkeerterrein op de Hazeslinger opnieuw in te richten. De nieuwe inrichting  willen wij laten aansluiten bij de plannen van Aalberts en het parochiebestuur.

Download hier het persbericht m.b.t. de ontwikkeling Hazeslinger in Breukelen.

Pagina 5 van 6