maandag, 29 juli 2019

Verslag bijeenkomst 15 juli 2019

Op maandagavond 15 juli was een bijeenkomst belegd over de toekomst van de Hazeslinger. Zo’n 60 inwoners, ondernemers, raadsleden en andere betrokkenen waren aanwezig in “De Olifant” te Breukelen.

Onder leiding van dagvoorzitter Hans Etman werden veel onderwerpen aangekaart waarbij “parkeren” toch wel de meeste aandacht vroeg.
Projectleider Jan de Boer (gemeente team Ruimtelijke Ontwikkeling), adviseur Rien Romijn (Seinpost) en Erwin Happel (gemeente team Verkeer) gaven tekst en uitleg over de achtergrond van het project, de gekozen strategie van het college, de impact van het al dan niet blijven van de Aldi in het centrum van Breukelen en verkeerskundige aspecten. Ook een ondergrondse parkeergarage, een integrale aanpak, ruimte voor de fiets, herinrichting van de Herenstraat en het handhaven van de blauwe zone en parkeren van vrachtwagens tijdens marktdagen kwamen aan bod.

Het verslag van de avond kunt u vinden in de bijlage. Vragen (+ antwoorden) die gesteld zijn via de kaarten die aanwezig waren in de zaal zijn bijgevoegd. Ook de presentatie van Rien Romijn kunt u hier vinden.

Voor de herinrichting van de Herenstraat is voorgesteld de parkeerstrook aan de overzijde van de straat aan te brengen om de slinger in de weg te behouden. Deze aanpassing wordt door adviesbureau Goudappel uitgewerkt en te zijner tijd op deze website geplaatst.

Ingezonden document n.a.v. de bijeenkomst op 15 juli 2019
De heer Sluimer was aanwezig op de bijeenkomst van 15 juli en wilde graag zijn opvattingen m.b.t. de Hazeslinger met de aanwezigen delen. Gezien de lengte van zijn tekst is dit niet geheel gelukt. Er is toegezegd zijn gehele “spreekbeurt” op deze website te plaatsen. Die treft u aan in de bijlage.

Download bijlagen:

Laatste wijziging maandag, 29 juli 2019 11:56