• Home
  • Bijeenkomsten
  • Voorkeur college herinrichting “ Hazeslinger” (Reminder inloopbijeenkomst 4 april)
donderdag, 04 april 2019

Voorkeur college herinrichting “ Hazeslinger” (Reminder inloopbijeenkomst 4 april)

Het college heeft besloten om alle varianten voor de herinrichting Hazeslinger aan de bewoners en andere geïnteresseerden voor te leggen. Er is echter een voorkeursvariant, waarbij de parkeercapaciteit naar 145 plaatsen gaat. Daarvoor worden de parkeerplaatsen verbreed naar 2,5 meter en is extra ruimte gecreëerd voor fietsers en elektrische oplaadpunten voor zowel auto’s als fietsen.

Deze variant sluit aan bij de wensen die zijn geïnventariseerd tijdens de eerdere inloopmomenten. Dat neemt niet weg dat het college zich ervan bewust is dat parkeren in het centrum van Breukelen lastig blijft. Het voorkeursscenario doet echter recht aan de balans tussen aandacht voor enerzijds parkeren maar anderzijds ook kwaliteit voor gebiedsontwikkeling en economie. Zowel bewoners als ondernemers hebben baat bij een prettige omgeving om te wonen, te winkelen en te verpozen.
Na de consulatie van inwoners worden de raadsleden op 16 april geïnformeerd. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving die 9 april aangaf..

Eerder zijn inwoners en ondernemers geïnformeerd over de herinrichting van de Hazeslinger, de plannen van Aalberts ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het kerkbestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur). Eind 2018 is er vervolgens gelegenheid geweest om suggesties mee te geven voor de herinrichting van het parkeerterrein. Deze zijn verwerkt in diverse scenario’s die we graag terugkoppelen. Verder is er een principe akkoord bereikt met ontwikkelaar Aalberts voor de realisatie van een nieuwe Aldi en 13 appartementen, waarbij de bewoners van de appartementen parkeren op eigen terrein.

Wanneer en waar zijn de inloopbijeenkomsten?
De inloopbijeenkomsten vinden vandaag plaats in Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen op de volgende momenten:

  • 4 april 2019 tussen 15.00 en 16.30 uur
  • 4 april 2019 tussen 19.30 en 21.00 uur

Iedereen kan tijdens genoemde tijden, komen wanneer het hun uitkomt.
Aalberts ontwikkeling en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven op de uitgewerkte plannen.

Laatste wijziging donderdag, 04 april 2019 10:12