Bijeenkomsten (10)

Op maandagavond 15 juli was een bijeenkomst belegd over de toekomst van de Hazeslinger. Zo’n 60 inwoners, ondernemers, raadsleden en andere betrokkenen waren aanwezig in “De Olifant” te Breukelen.

maandag, 08 juli 2019

Uitnodiging bijeenkomst 15 juli

De raadscommissie Fysiek Domein van 27 mei 2019 heeft zich uitgesproken over de plannen voor de Hazeslinger en de Herenstraat. Met de gegeven opmerkingen vanuit deze commissie gaan wij graag met u als belanghebbende in gesprek. Dit als gevolg op de eerder gehouden bijeenkomsten.

Het college heeft besloten om alle varianten voor de herinrichting Hazeslinger aan de bewoners en andere geïnteresseerden voor te leggen. Er is echter een voorkeursvariant, waarbij de parkeercapaciteit naar 145 plaatsen gaat. Daarvoor worden de parkeerplaatsen verbreed naar 2,5 meter en is extra ruimte gecreëerd voor fietsers en elektrische oplaadpunten voor zowel auto’s als fietsen.

woensdag, 20 maart 2019

Uitnodiging inloopbijeenkomsten

Eerder bent u geïnformeerd over de herinrichting van de Hazeslinger, de plannen van Aalberts ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het kerkbestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur). Eind 2018 heeft u vervolgens de gelegenheid gehad uw suggesties mee te geven voor de herinrichting van het parkeerterrein.
Deze zijn verwerkt in diverse scenario’s die we aan u willen terugkoppelen.

De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte op de Hazeslinger opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur) hebben de gemeente begin 2018 gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger in Breukelen planologisch mogelijk te maken. De gemeente heeft toen aangegeven bereid te zijn verder te praten over de uitwerking van deze plannen.
Deze plannen passen binnen het eerder door de gemeente vastgestelde ontwikkelvariant G.

Pagina 2 van 2