dinsdag, 23 april 2019

Bijpraten commissie Fysiek Domein

Op 16 april 2019 heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden voor de commissie Fysiek Domein. De raadsleden zijn bijgepraat over de scenario’s voor de Hazeslinger en Herenstraat.

Aan het einde van de bijeenkomst zijn de raadsleden gevraagd hoe zij het vervolg zien. Een peilnota met de 4 scenario’s voor de commissie van volgende maand of direct een voorstel vanuit het college met een onderbouwing van de voorkeursvariant waarbij besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd (raadsvoorstel).
De voorzitter van de commissie heeft aangegeven dat het presidium van 30 april 2019 hierover zal besluiten.

 Download de presentatie commissie fysieke domein.

Laatste wijziging dinsdag, 23 april 2019 08:58