Print this page
woensdag, 09 september 2020

Opknappen Hazeslinger Breukelen

Uit RIB Hazeslinger 14-7-2020 :

In uw raadsvergadering van december 2019 heeft u het ingediende plan voor nieuwbouw van de Aldi en herinrichting van de Hazeslinger en Herenstraat afgewezen. U heeft het college gevraagd alsnog over te gaan tot het opknappen van de Hazeslinger.

Na deze raadsvergadering heeft de Winkeliersvereniging Breukelen (WVB) aangegeven dat zij graag een plan voorde Hazeslingerwil ontwikkelen. Daar is de afgelopen 6 maanden aan gewerkt. Helaas heeft de WVB aangegeven dat dit niet tot een haalbaar plan heeft geleid en zij verwachten ook niet dat dit er op korte termijn wel zal zijn.
Nu de winkeliersvereniging niet met een plan is gekomen, onderzoeken wij de mogelijkheden om de Hazeslinger te gaan opknappen. Daarbij houden we rekening met de andere ontwikkelingen in dit gebied en de onderlinge afstemming zoals de vervanging van de Vechtbrug, tijdelijk gebruik van de Hazeslinger als marktterrein en op termijn de vervanging van de riolering in het omliggende gebied.

Wij gaan onderzoeken binnen welke termijn en met welk budget hier invulling aan gegeven kan worden. In ieder geval zal het parkeerterrein moeten voldoen aan de wettelijke normen die van toepassing zijn op de parkeervakken en verkeersruimte.

Laatste wijziging woensdag, 09 september 2020 10:12