Print this page
vrijdag, 10 januari 2020

Voortgang overige initiatieven Kerkbrink

Rondom de planvorming voor de Hazeslinger hebben wij initiatiefnemers in de directe omgeving gevraagd om ook hun toekomstplannen kenbaar te maken. Ondanks het besluit van de gemeenteraad tegen het plan voor de herinrichting van de Hazeslinger, gaat de gemeente door met de verschillende initiatieven. Zo hebben wij momenteel vooroverlegplannen voor de percelen Kerkbrink 25-27 en Kerkbrink 18 in behandeling.

Inmiddels heeft ons college van burgemeester en wethouders besloten medewerking te willen verlenen aan het vooroverlegplan voor het perceel Kerkbrink 18 te Breukelen. Dit plan voorziet in de realisatie van appartementen. Het college staat in principe positief tegenover dit voornemen. Het gaat om een principebesluit. Of wij uiteindelijk medewerking kunnen verlenen is nog afhankelijk van de verdere uitwerking van het plan. Daarbij zullen wij nadrukkelijk aandacht vragen voor de toekomstige parkeersituatie. Om medewerking te kunnen verlenen zal een ruimtelijke procedure gevolgd moeten worden. Hierover wordt u op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

 

Laatste wijziging vrijdag, 10 januari 2020 13:18