• Home
  • Initiatief parochiebestuur

Initiatief parochiebestuur (4)

Het parochiebestuur heeft aangegeven binnen haar eigen gemeenschap meer tijd nodig te hebben voor afstemming van hun plannen. Het is nog niet bekend wanneer het parochiebestuur zover is.

Dinsdag 15 mei is het raadsvoorstel tot loslaten van 30% sociale woningbouw in het kerkgebouw besproken.

Het merendeel van de raadsfracties wilde niet instemmen met het splitsen van de plannen. Het voorstel is teruggenomen. Er vindt eerst verder overleg met het kerkbestuur en de omwonenden plaats.

Het parochiebestuur heeft de gemeente gevraagd het beleidsuitgangspunt van realisatie van 30% sociale woningbouw bij ruimtelijke ontwikkelingen los te laten voor de herbestemming van het kerkgebouw. Zij rekenen nu met een model van realisatie van maximaal 14 woningen in het kerkgebouw in de vrije markt sector.

donderdag, 08 maart 2018

Plannen van het parochiebestuur

Wat houden de plannen van het parochiebestuur in?
Het aantal bezoekers aan de kerk is enorm teruggelopen. Het kerkgebouw is daarom te groot geworden. Het kerkbestuur wil op zoek naar een koper voor de kerk die kan garanderen dat het dorpsgezicht, waar de kerk een belangrijk onderdeel van is, niet verandert.